#
Patronat nad szczecińskim wydarzeniem Design Thinking Week 2015 obiął kwartalnik naukowy
Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie.
Copyright © 2015 Design Thinking Szczecin - Akademia Morska w Szczecinie