#

W niniejszym dziale przedstawiane są informacje promujące działania innowacyjne i twórcze rozwiązywanie problemów. Polecamy zgłebienie tematyki stosowania metod inwentycznych i aplikacji myślenia projektowego w poszukiwaniu rozwiązań złożonych rzeczywistych problemów. Pomocne w tym zakresię będą publikacje dostepne w Internecie, a oto kilka wybranych spośród wielu:

Zachęcamy wszystkich do zgłebienia tematyki praktycznego wykorzystywania metod inwentycznych, w czym pomocne mogą być poniższe pozycje literaturowe: 

 • Adams J. L.: Conceptual Blockbusting – A guide to better ideas. Perseus Publishing, Massachusetts 2001.
 • Altszuller G.: Algorytm wynalazku. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Altszuller G.: Elementy teorii twórczości inżynierskiej. WNT, Warszawa 1985. 
 • Antoszkiewicz J.: Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 • de Bono E.: Sześć butów czyli Sześć sposobów działania. Medium, Warszawa 1997.
 • de Bono E.: Sześć kapeluszy czyli Sześć sposobów myślenia. Medium, Warszawa 1996.
 • de Bono E.: Sześć medali wartości. Helion, Gliwice 2009.
 • de Bono E.: Sześć ram myślowych. Helion, Gliwice 2009.
 • de Bono E.: Umysł nakręcony. Zagadkowa mechanika myślenia. Helion, Gliwice 2009.
 • Brown T.: Zmiana przez design: jak design thinking zmiania organizacje i pobudza innowacyjność. Libron, Wrocław 2013.
 • Bubrowiecki A.: Sekrety kreatywnego myślenia. Złote Myśli, Gliwice 2007.
 • Bubrowiecki A.: Techniki pamięciowe dla każdego. Zlote Mysli, Gliwice 2006.
 • Cempel Cz.: Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Badań. WSiMR Politechniki Warszawskiej i Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Poznań 2005.
 • Cempel Cz.: Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myslenia systemowego. Instytut technologii Eksploatacji, Radom 2008.
 • Cempel Cz.: Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji. Politechnika Poznańska i Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Poznań, 2013, 
 • Doorley S., Witthoft S.: Make space. How to set the stage for creative collaboration. John Wiley&Sons Inc., Hoboken 2012.
 • Fox M. L.: Da Vinci and the 40 Answers. A Playbook for Creativity and Fresh Ideas. Wizard Academy Press, Austin 2008.
 • Góralski A.: Twórcze rozwiązywanie zadań. PWN, Warszawa 1989.
 • Góralski A.: BYĆ NOWATOREM poradnik twórczego myślenia. PWN, Warszawa 1990.
 • Gray D., Brown S., Macanufo J.: Gamestorming – a Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. O’Reilly, Sebastopol 2010.
 • Gray D., Brown S., Macanufo J.: Gamestorming - Gry biznesowe dla innowatorów. Oficyna a Wolters Kulwer business, Warszawa 2011.
 • Johansen B.: Leaders Make the Future. Berrett-Koehler Publishers, 2009.
 • Kaufmann A., Fustier M., Drevet A.: INWENTYKA metody poszukiwania twórczych rozwiązań. WNT 1975.
 • Kelley T., Littman J.: The Ten Faces of Innovation. Doubleday, 2005.
 • Kelley T., Kelley D.: Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us AllCrown Business, 2013.
 • Katzenbach J. R., Smith D. K.: The Wisdom of Teams. Creating the High-Performance Organization. Harvard Business School Press, 1993.
 • Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera. Praca zb. pod red. J. Skoniecznego. Politechnika Wrocławska, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław 2011. 
 • Martyniak Z.: Inwentyka przemysłowa. Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1985.
 • Martyniak Z.: Wstęp do inwentyki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Najder-Stefaniak K.: Wstęp do innowatyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Nęcka E.: Twórcze rozwiązywanie problemów. Wydawnictwo Impuls, Karków, 1994.
 • Plattner H.: Bootcamp bootleg. Institute of Design at Stanford, Stanford 2010.
 • Proctor T.: Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Puszkin B.: Heurystyka. Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 • Roam D.: The back of the napkin. Digital Roam Inc., 2008.
 • Transfer wyników badań naukowych do gospodarki. Praca zb. pod red. J. Kocha. WATT, Wrocław 2012.
 • Zadanie metoda rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia zbiór 2. Praca zb. pod red. A. Góralskiego. WNT, Warszawa 1978.
Poniżej przedstawiamy kilka filmów, w którym David Kelley współtwórca firmy IDEO w ramach m.in. konferencji TED oraz wywiadów mówi nt. twórczego myślenia, metodologii Design Thinking itd.:

   
Copyright © 2015 Design Thinking Szczecin - Akademia Morska w Szczecinie